URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-11-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-27 09:58
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-27 09:59

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-11-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-27 09:55
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-27 09:58
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2014-11-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-19 07:43
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-19 07:45

Załączniki:

Plany dyżurów Plik pdf 101.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-11-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-07 08:48
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-07 08:48

W związku z realizacją projektu  "Pełnosprawny wyborca", którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille'a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowaliśmy dla Państwa w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu  wyżej wspomnianych grup wyborców.

Informator został przygotowany także w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową:

http://www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl/?p=78

Zachęcamy Państwa również do śledzenia strony projektu na www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl  i na Facebooku.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości współpracy i działań w ramach projektu można uzyskać, dzwoniąc na naszą infolinię

12 350 64 24 lub pisząc na adres pelnosprawnywyborca@frr.org.pl

 

Załączniki:

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-11-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-07 08:47

Skład osobowy obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r .

Załączniki:

2014-11-04_sklady_okw.pdf Plik pdf 218.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-11-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-04 15:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-04 15:22

wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

  

          Na podstawie art.114 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości liczbę i wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., wg poniższego:

Miasto Lesko:

 • słupy ogłoszeniowe:
  • przy Pl. Konstytucji 3 Maja,
  • przy ul. Rynek,
  • przy ul. 1000-lecia,

Sołectwa:

 • tablice ogłoszeniowe na terenie sołectw

 

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

         /-/ Barbara Jankiewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-11-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-04 11:50

w sprawie skreślenia kandydata oraz unieważnienia rejestracji listy kandydata na radnego

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-30 15:15
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-30 15:28

w sprawie skreślenia w okręgu Nr 12 listy kandydatów na radnych

Załączniki:

2014-10-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 286.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-30 15:13
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-30 15:13

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zwołuje pierwsze posiedzenie obwodowych komisji w dniu 3 listopada 2014r. o godz. 12:00 w sali Nr 7, parter w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie z wybranymi przepisami z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz z regulaminem obwodowych komisji wyborczych.
 2. Powołanie przewodniczącego komisji.
 3. Powołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
 4. Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.
 5. Ustalenie zadań komisji do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.
 6. Ustalenie sposobu podania informacji o składzie komisji w lokalu wyborczym komisji.
 7. Sprawy różne.

 

Pouczenie:

Zgodnie z § 7 uchwały z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy (M.P. 11.08.2014r. poz. 651) pracodawca ma obowiązek zwolnić z pracy członka komisji w celu uczestniczenia w posiedzeniu komisji ale tylko wówczas gdy ten poinformuje go o takim zamiarze na piśmie, najpóźniej na trzy dni wcześniej, i nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie. Zaświadczenia będą wydawane na wniosek.

 

Proszę o zabranie dokumentu tożsamości.

Obecność obowiązkowa.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-29 15:38

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

 

 

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko - w biurze ewidencji ludności (budynek Ratusza ul. Rynek 21) w godzinach pracy Urzędu od dnia 27 października 2014 r. do 7 listopada 2014 r.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.
 

Wzór wniosku stanowi załącznik do komunikatu.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-27 08:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-11-10 14:15

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 276.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 15:00
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 15:00

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Lesku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 320.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 14:58
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 14:59

w sprawie wskazania pracowników samorządowych do powołania w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, do rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

zarzadzenie_71_O_2014.pdf Plik pdf 344.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 13:07

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Załączniki:

zarzadzenie_70_O_2014.pdf Plik pdf 412.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 13:05

w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 12:58
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 12:58

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Lesku oraz w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Lesko zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 12:48
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 12:48

w sprawie: nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lesku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 12:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-24 12:47

Miejska Komisja Wyborcza w Lesku zawiadamia, że w dniu 22 października 2014 r. o godz. 1500 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (UMiG Lesko ul. Parkowa 1, pokój Nr 109) odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.
 

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Lesku
Faustyna Krasulak

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-20 15:10

Na podanej poniżej stronie znajduje się wizualizacja wyborów samorządowych:

 

wybory2014.pkw.gov.pl

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2014-10-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-17 15:36
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-17 15:37

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i rezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-16 12:16
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-16 12:17

w sprawie powołania operatora wprowadzania danych

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-08 12:38
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-08 12:39

w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-08 08:25
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-08 08:26

Załączniki:

uchwala_LI_387_14.pdf Plik pdf 393.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-10-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-08 08:22
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-08 08:24

Załączniki:

uchwala_L_378_14.pdf Plik pdf 333.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2014-09-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-06 08:07
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-06 08:07

Załączniki:

2014-09-29_Komunikat_wraz_z_pismem Plik pdf 1,009.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2014-09-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-29 12:35
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-29 12:35

Załączniki:

Wojewodzka_Komisja_Wyborcza.doc Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2014-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-25 17:52
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-25 17:52

w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2014-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-25 17:50
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-25 17:50

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2014-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-25 17:48
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-25 17:48

o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2014-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-25 17:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-10-01 22:24

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO

z dnia 4 września 2014r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lesku w wyborach do Rady Miejskiej w Lesku, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Załączniki:

2014-09-04_obwieszczenie.pdf Plik pdf 393.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2014-09-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-04 09:38
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-04 09:38

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

Załączniki:

komunikat-27-08-2014.pdf Plik pdf 240.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2014-08-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-02 14:17
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2014-09-02 14:17
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 26 września 2020r. 09:35:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.