URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
w sprawie zmiany nazwy gminnej jednostki organizacyjnej Leskiego Centrum Edukacji, Sportu i Promocji oraz zmiany Uchwały Nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r.  w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowychj

Załączniki:

uchwala_nr_V_30_19 Plik pdf 265.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:57
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:59
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego

Załączniki:

uchwala_nr_V_24_19 Plik pdf 186.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:48
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego

Załączniki:

uchwala_nr_V_25_19 Plik pdf 178.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:49
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:49
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.

Załączniki:

uchwala_nr_V_26_19 Plik pdf 1.26 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:51
w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.

Załączniki:

uchwala_nr_V_27_19 Plik pdf 5.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:52
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:53
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznych.

Załączniki:

uchwala_nr_V_28_19 Plik pdf 954.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:54
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy wykonawczej

Załączniki:

uchwala_nr_V_29_19 Plik pdf 164.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:56
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:56
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/124/2008 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko

Załączniki:

uchwala_nr_V_31_19 Plik pdf 147.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 12:59
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:00
w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku

Załączniki:

uchwala_nr_V_32_19 Plik pdf 598.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:04
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:05
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek i świadczenie rzeczowe.

Załączniki:

uchwala_nr_V_33_19 Plik pdf 313.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:09
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 ,,Ciepły posiłek w szkole ”

Załączniki:

uchwala_nr_V_34_19 Plik pdf 609.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:10
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:10
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2019 rok

Załączniki:

uchwala_nr_V_35_19 Plik pdf 263.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:12
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2019 rok

Załączniki:

uchwala_nr_V_36_19 Plik pdf 258.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:13
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:14
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2019 rok

Załączniki:

uchwala_nr_V_37_19 Plik pdf 285.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:21
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:22
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2019 rok

Załączniki:

uchwala_nr_V_38_19 Plik pdf 270.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:23
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:23
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2019 rok

Załączniki:

uchwala_nr_V_39_19 Plik pdf 256.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:24
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:25
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lesku na 2019 rok

Załączniki:

uchwala_nr_V_40_19 Plik pdf 259.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:26
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:27
w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Lesko do składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku

Załączniki:

uchwala_nr_V_41_19 Plik pdf 510.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:49
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lesku

Załączniki:

uchwala_nr_V_42_19 Plik pdf 309.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:52
w sprawie zgłoszenia przedstawiciela organu Gminy Lesko do składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy

Załączniki:

uchwala_nr_V_43_19 Plik pdf 318.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:52
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:52
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Lesko do Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza

Załączniki:

uchwala_nr_V_44_19 Plik pdf 147.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:54
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 151/3 o pow. 0,0043 ha położonej w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014925/8 za działkę nr 265/6  o pow. 0,0043 ha położoną w Dziurdziowie posiadającą księgę wieczystą nr KS1E/000*****/*  

Załączniki:

uchwala_nr_V_45_19 Plik pdf 268.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:56
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:57
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lesko, działki nr 115/2 o pow. 0,0149 ha położonej w Lesku obręb Lesko_Wola Postołowa dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/000*****/* oraz działki nr 179/1 o pow.  0,0043 ha położonej w Lesku obręb Lesko_Wola Postołowa dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/000*****/*, celem nabycia pod drogę oraz uchylenia uchwały własnej Nr XXV/185/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 18 września 2012 r.

Załączniki:

uchwala_nr_V_46_19 Plik pdf 224.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 13:59
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 14:00
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko, oznaczonej jako działka nr 146 o pow. 0,18 ha, położonej w miejscowości Postołów, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4.

Załączniki:

uchwala_nr_V_47_19 Plik pdf 172.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 14:01
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 14:01
w sprawie obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Załączniki:

uchwala_nr_V_48_19 Plik pdf 193.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłEdyta Mikołajczak2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 14:03
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 14:03
w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.

Załączniki:

uchwala_nr_V_49_19 Plik pdf 286.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłEdyta Mikołajczak2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 14:04
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 14:04
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 05 sierpnia 2020r. 20:38:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.