URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

schemat

Urząd Stanu Cywilnego i Wydzial Spraw Obywatelskich
Ratusz

 

USC i Wydział Spraw Obywatelskich wykonuje zadania w zakresie:

 • rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)
 • wydawania odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
 • zmiany imion i nazwisk
 • organizacji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego
 • przyjmowania oświadczeń woli
 • występowania o nadanie numeru PESEL
 • spraw meldunkowych
 • rejestru wyborców
 • zaświadczeń o prawie do głosowania
 • pełnomocnictw do głosowania
 • powszechnego obowiązku obrony
 • dowodów osobistych
 • zezwoleń na imprezy masowe
 • zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
 • reagowania skutkom klęsk żywiołowych
 
 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
I piętro budynku Urzędu


Wydział Administracyjno-Gospodarczy wykonuje zadania w zakresie:

 • prowadzenia kancelarii ogólnej
 • obsługi sekretariatów
 • współpracy z Sołectwami, w tym przeprowadzanie wyborów do organów jednostek
 • obsługi narad
 • prowadzenia archiwum
 • zarządzania i administrowania budynkami urzędu
 • obsługi Biura Rady
 • działalności gospodarczej i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • lokali użytkowych
 • informatyzacji

 
 

Wydział Finansowy
II piętro budynku Urzędu


Wydział Finansowy wykonuje zadania w zakresie:

 • księgowanie dochodów i wydatków budżetowych gminy,
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej i statystycznej gminy,
 • obsługa finansowo- księgowa projektów współfinansowanych ze środków pomocowych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie rozliczeń z zakresu składek ZUS, FP, PFRON,
 • windykacji należności budżetowych,
 • prowadzenia wymiaru podatkowego, kontroli podatkowych,
 • prowadzeni postępowania  administracyjnego w sprawie udzielania ulg podatkowych (m.in. umorzenia, odroczenia,  rozłożenia na raty),
 • prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową,
 • ewidencji środków trwałych gminy,
 • rozliczenia inwentaryzacji urzędu,
 
 

Wydział Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska
i Leśnictwa

II piętro budynku Urzędu


Wydzial Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Leśnictwa wykonuje zadania w zakresie:

 • sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • działań związanych z rozwojem gospodarki przestrzennej Gminy
 • sporządzania i wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • ochrony dóbr kultury i prowadzenia ich rejestru,
 • działań związanych z racjonalną gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Gminy
 • inwentaryzacji mienia komunalnego
 • wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości i rozgraniczeniu gruntów
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości i przygotowywania spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz zmiany granic administracyjnych
 • prowadzenia ewidencji należności związanych z gospodarką nieruchomościami komunalnymi
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i wynikające z innych przepisów prawa,
 • ochrony i zwalczania chorób zaraźliwych zwierząt
 • gospodarki leśnej i łowieckiej, ochrony zwierząt domowych
 • nadzoru nad gospodarką leśną w lasach mienia wiejskiego
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przyrody
 
 

Wydział Pozyskiwania Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
II piętro budynku Urzędu

 

Wydział Pozyskiwania Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wykonuje zadania w zakresie:

 • opracowania projektów planów przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów
 • przygotowania i prowadzenia inwestycji gminnych oraz remontów
 • pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych
 • rozliczaniem środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych
 • Wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 • utrzymania infrastruktury komunalnej
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami
 • naliczanie, pobieranie, ewidencjonowanie i egzekwowanie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez Gminę.
 • lokali mieszkalnych


Biuro Promocji, Kultury i Turystyki
I piętro budynku Urzędu

 
Biuro Promocji, Kultury i Turystyki wykonuje zadania w zakresie:
 • promocji gminy poprzez opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
 • przygotowywania materiałów prasowych i przekazywania ich do mieszkańców i mediów.
 • rozbudowy oferty kulturalnej i turystycznej gminy,
 • prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej,
 • pozyskiwania funduszy na działania promocyjne, kulturalne i turystyczne,
 • współpracy partnerskiej miast oraz z organizacjami pozarządowymiRegulamin organizacyjny - załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 14/I/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2008-07-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2008-07-08 12:19
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-05 13:47
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 28 października 2020r. 09:51:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.