URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Stronom prawach z tym związanych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko z siedzibą: ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 80 01, e-mail: gmina@lesko.pl
 2. W Urzędzie Miasta i Gminy Lesko został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Jacek Bereżański, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesko.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z Gminą Lesko przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Stronom przysługuje:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 lit. c RODO).
 8. Stronie przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Stronę danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Stronę danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Inspektor ochrony danych2018-05-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-30 14:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-06 14:42
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 24 listopada 2020r. 01:36:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.