URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Lesko

 

Załączniki:

uchwala_LIII_333_18.pdf Plik pdf 3.49 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-07 14:06
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok
 

Załączniki:

uchwala_LIII_334_18.pdf Plik pdf 300.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:09
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:10
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok
 

Załączniki:

uchwala_LIII_335_18.pdf Plik pdf 324.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:10
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok

Załączniki:

uchwala_LIII_336_18.pdf Plik pdf 446.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:11
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok
 

Załączniki:

uchwala_LIII_337_18.pdf Plik pdf 456.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:12
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok
 

Załączniki:

uchwala_LIII_338_18.pdf Plik pdf 327.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:13
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:13
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 

Załączniki:

uchwala_LIII_339_18.pdf Plik pdf 285.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:13
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:13
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 

Załączniki:

uchwala_LIII_340_18.pdf Plik pdf 268.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:14
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 

Załączniki:

uchwala_LIII_341_18.pdf Plik pdf 295.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:15
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:15
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 

Załączniki:

uchwala_LIII_342_18.pdf Plik pdf 292.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:16
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:16
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 

Załączniki:

uchwala_LIII_343_18.pdf Plik pdf 271.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:17
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:17
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 

Załączniki:

uchwala_LIII_344_18.pdf Plik pdf 2.28 MB
uchwala_kolegium_RIO.pdf Plik pdf 309.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:18
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-28 13:32
zmieniająca Uchwałę Nr XL/262/17 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym
 

Załączniki:

uchwala_LIII_345_18.pdf Plik pdf 175.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:18
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:19
w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lesko
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Załączniki:

uchwala_LIII_346_18.pdf Plik pdf 356.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:19
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:20
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek nr 812/17 o pow. 0,1977 ha i 812/19 o pow. 0,0304 ha, stanowiących własność Gminy Lesko, położonych w miejscowości Średnia Wieś stanowiących drogi gminne, posiadających księgę wieczystą nr KS1E/00021081/1 na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lesko
 

Załączniki:

uchwala_LIII_347_18.pdf Plik pdf 196.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:20
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:20
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 307 o pow. 0,13 ha położoną w Łukawicy, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00015000/5 za działkę nr 216/2 o pow. 0,18 ha położoną w Łukawicy, posiadającą księgę wieczystą nr KS1E/00035167/9.
 

Załączniki:

uchwala_LIII_348_18.pdf Plik pdf 183.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:21
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 1582/14 o pow. 0,0218 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8 za działkę nr 879/4 o pow. 0,0218 ha poł. w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00037050/0  
 

Załączniki:

uchwala_LIII_349_18.pdf Plik pdf 180.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:22
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:22
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działka nr 191 o pow. 0,1808 ha położona w miejscowości Manasterzec, posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014981/8 
 

Załączniki:

uchwala_LIII_350_18.pdf Plik pdf 170.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:23
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:23
w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 1299/4 o pow. 0,0131 ha położonej w Lesku stanowiącej własność Gminy Lesko z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek nr 1013/13, 1012/3 i nr 1011/3 poł. w Lesku posiadających księgę wieczystą nr KS1E/00026548/8
 

Załączniki:

uchwala_LIII_351_18.pdf Plik pdf 306.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:23
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:24
w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 

Załączniki:

uchwala_LIII_352_18.pdf Plik pdf 284.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Wolańska - Kierownik2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:25
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 13:25
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 19 października 2020r. 23:59:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.