URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1/I/2020
Zarządzenie Nr 1/I/20 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 7 stycznia 2020 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu:
„Budowa wodociągu i Stacji Uzdatniania Wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachlawa i Średnia Wieś”

Załączniki:

zarzadzenie_1_I_2020 Typ pliku: pdf 320.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Cyran2020-01-07 13:38
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:35
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:36
2/I/2020
Zarządzenie Nr 2/I/20 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 8 stycznia 2020 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie  pn.: „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2020 roku”

Załączniki:

zarzadzenie_2_I_2020 Typ pliku: pdf 505.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-01-08 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:40
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:42
4/I/2020
w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań w  zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Załączniki:

zarzadzenie_4_I_2020 Typ pliku: pdf 344.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-20 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:28
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:28
5/I/2020
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki:

zarzadzenie_5_I_2020 Typ pliku: pdf 372.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-20 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:32
6/I/2020
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustanego, nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy 1000-lecia 6 na działce nr 660/34 w Lesku przeznaczonego na działalność gospodarczą.

Załączniki:

zarzadzenie_6_I_2020 Typ pliku: pdf 308.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-01-21 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-21 14:57
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-21 15:00
7/I/2020
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustanego, nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Rynek 16/3 na działce nr 680 w Lesku przeznaczonego na działalność gospodarczą.

Załączniki:

zarzadzenie_7_I_2020 Typ pliku: pdf 544.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-01-21 14:59
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-21 14:58
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-21 14:59
8/I/2020
w sprawie czasowego powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku

Załączniki:

zarzadzenie_8_I_2020 Typ pliku: pdf 262.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-01-21 15:17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-21 15:17
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-21 15:17
9/I/2020
w sprawie odwołania Dyrektora Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku

Załączniki:

zarzadzenie_9_I_2020 Typ pliku: pdf 211.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-01-22 13:36
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-22 13:36
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-22 13:36
10/I/2020
w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku

Załączniki:

zarzadzenie_10_I_2020 Typ pliku: pdf 229.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-01-22 13:37
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-22 13:37
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-22 13:37
11/I/2020
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesko

Załączniki:

zarzadzenie_11_I_2020 Typ pliku: pdf 888.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-21 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-21 15:19
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-21 15:19
12/I/2020
w sprawie powołania Dyrektora Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku

Załączniki:

zarzadzenie_12_I_2020 Typ pliku: pdf 243.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-01-22 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-22 13:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-22 13:38
13/I/2020
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez podmioty, o których mowa w at. 70a ustawy ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Załączniki:

zarzadzenie_13_I_2020 Typ pliku: pdf 672.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-29 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-29 15:25
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-29 15:25
14/I/2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lesko na 2020 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGenowefa Kopczyńska - Skarbnik2020-02-14 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-14 08:22
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-14 08:37
15/I/2020
w sprawie przyznania stypendium za osiągnięte wyniki sportowe

Załączniki:

zarzadzenie_15_I_2020 Typ pliku: pdf 347.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-29 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-29 13:43
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-29 13:43
16/I/2020
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

Załączniki:

zarzadzenie_16_I_2020 Typ pliku: pdf 263.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-01-31 15:09
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-25 15:09
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-25 15:10
17/II/20
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości, dzierżawę albo oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowiących własność Gminy Lesko.

Załączniki:

zarzadzenie_17_II_2020 Typ pliku: pdf 324.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-02-21 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:24
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:24
18/II/20
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Lesko”.

Załączniki:

zarzadzenie_18_II_20 Typ pliku: pdf 651.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Cyran2020-02-05 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:30
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:30
19/II/2020
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieograniczonym.

Załączniki:

zarzadzenie_19_II_2020 Typ pliku: pdf 41.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłEdyta Mikołajczak2020-02-17 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:14
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:14
20/II/2020
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym.

Załączniki:

zarzadzenie_20_II_2020 Typ pliku: pdf 46.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłEdyta Mikołajczak2020-02-21 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:16
21/II/2020
w sprawie wyników konkursu projektów na realizacje zadania własnego Gminy Lesko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Załączniki:

zarzadzenie_21_II_2020.pdf Typ pliku: pdf 772.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBartosz Usyk2020-02-19 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-19 13:52
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-19 13:53
22/II/20
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę stanowiących mienie komunalne Gminy Lesko.

Załączniki:

zarzadzenie_22_II_2020 Typ pliku: pdf 354.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłEdyta Mikołajczak2020-02-21 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:40
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:40
23/II/2020
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko

Załączniki:

zarzadzenie_23_II_20.pdf Typ pliku: pdf 477.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2020-02-19 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-19 15:24
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-19 15:25
24/II/20
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Rynek 6 na działce nr 1582/10 w Lesku przeznaczonego na działalność gospodarczą.

Załączniki:

zarzadzenie_24_II_2020 Typ pliku: pdf 310.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-02-21 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:20
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:21
25/II/20
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

zarzadzenie_25_II_2020 Typ pliku: pdf 69.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłEdyta Mikołajczak2020-02-21 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:22
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-21 13:22
26/II/2020
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę stanowiących mienie komunalne Gminy Lesko.

Załączniki:

zarzadzenie_26_II_2020 Typ pliku: pdf 430.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-02-24 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-24 13:19
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-24 13:19
31/III/20
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki:

zarzadzenie_31_III_20.pdf Typ pliku: pdf 282.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-03-02 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-02 13:13
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-03 07:24
32/III/2020
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Załączniki:

zarzadzenie_32_III_2020 Typ pliku: pdf 188.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłEdyta Mikołajczak2020-03-09 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-09 14:45
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-09 14:45
33/III/2020
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Załączniki:

zarzadzenie_33_III_2020 Typ pliku: pdf 385.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-03-05 15:32
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-05 15:32
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-05 15:32
34/III/2020
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz wysokości kwoty przyznanego dofinansowania na realizację zadania własnego Gminy Lesko w związku z otwartym konkursem ofert z zakresu kultury wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki:

zarzadzenie_34_III_2020 Typ pliku: pdf 635.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-03-04 13:53
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-26 13:53
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-04 13:54
36/III/20
Zarządzenie Nr 36/III/20 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 11 marca 2020 r. 

Dotyczy imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne, instytucje kultury, sołectwa Gminy Lesko zaplanowanych w dniach od 11 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.

Załączniki:

zarzadzenie_36_III_20.pdf Typ pliku: pdf 314.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-03-11 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-11 10:57
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-12 15:03
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 28 października 2020r. 08:58:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.