XML
Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pn. : Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lesko na lata 2020 – 2024
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. : Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lesko na lata 2020 – 2024
 
Przedmiot zamówienia:
  1. Tryb zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do niniejszego postępowania nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.- Dz.U. z 2019 r. poz.1843), zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy
  2. Nazwa zadania:
    Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lesko na lata 2020 – 2024
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-02-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 15:16
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 15:16