XML
Zapytanie Ofertowe „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2020 roku” - II
Gmina Lesko, zaprasza do złożenia ofert na:
 
1.Przedmiot zamówienia:
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
 
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2020 roku”
 
1.2.Rodzaj zamówienia:
Usługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami CPV 77200000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-4, 77211300-5, 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 77220000-8, 77230000-1, 77231000-8, 77231200-0, 77231600-4 oraz 77231700-5 określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień.
 
 
1.3.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonywanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2020 r. Całość przedmiotu zamówienia składa się z usług z zakresu: pozyskania i zrywki drewna, prac  z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz z zakresu wykonania infrastruktury leśnej.
 
Zamówienie dotyczy realizacji 2 zadań:
Zadanie Nr 2/2020 – Sołectwa Hoczew, Łączki – Usługi leśne 2020 r.
Zadanie Nr 3/2020 – Sołectwo Bachlawa, Huzele, Weremień, Średnia Wieś –
                                    Usługi leśne 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-01-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-29 15:04
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-10 14:24