XML
Zapytanie Ofertowe „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2020 roku”
Gmina Lesko, zaprasza do złożenia ofert na:
 
1.Przedmiot zamówienia:
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
 
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2020 roku”
 
1.2.Rodzaj zamówienia:
Usługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami CPV 77200000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-4, 77211300-5, 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 77220000-8, 77230000-1, 77231000-8, 77231200-0, 77231600-4 oraz 77231700-5 określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień.
 
 
1.3.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonywanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2020 r. Całość przedmiotu zamówienia składa się z usług z zakresu: pozyskania i zrywki drewna, prac           z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz z zakresu wykonania infrastruktury leśnej.
Zamówienie podzielone jest na 4 zadania:
Nr 1/2020 – Sołectwo Dziurdziów – Usługi leśne w 2020 r.
Nr 2/2020 – Sołectwa Hoczew, Łączki – Usługi leśne 2020 r.
Nr 3/2020 – Sołectwo Bachlawa, Huzele, Weremień, Średnia Wieś – Usługi leśne 2020 r.
Nr 4/2020 – Sołectwo Bezmiechowa Dolna, Manasterzec, Jankowce - Usługi leśne 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-01-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 19:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-29 15:05