XML
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lesko”
Gmina Lesko zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lesko”

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres :
Urząd Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko  - Kancelaria ogólna (parter budynku) do dnia 5 lipca 2019 roku, do godziny 10: 00, z dopiskiem : „Oferta dla zadania: Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lesko. Nie otwierać do dnia 5.07.2019 r. do godz. 10.00.”

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego , w pokoju 109, dnia 05.07.2019r o godz. 10.20.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-06-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-24 15:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-11 11:10