XML
Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lesko
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn. :
Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lesko oraz obowiązujących miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesko zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945, ze zm.) wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Lesku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesko –  z uzasadnieniem  i projektem uchwały w sprawie oceny aktualności obowiązujących na terenie Gminy Lesko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - z uzasadnieniem
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-04-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-17 14:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-06 15:18