URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zaproszenie na sesję
 
Serdecznie zapraszam na XXII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 15:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XX, XXI sesji.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 8. Procedowanie nad projektami uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko.
  2. Uchwała w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko na lata 2020 – 2025 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanych studniami głębinowymi oznaczonymi jako działki ewidencyjne nr 1280/1, 1280/2, 1276/6, 1276/8  położonej w miejscowości Średnia Wieś.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków i obiektami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działka nr 90/3 położonej w miejscowości Średnia Wieś.
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1472 o pow. 0,0650 ha położonej w miejscowości Lesko.
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 73 o pow. 0,0900 ha, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 72 lub 74/1 i 74/2 bądź 75 położonych w miejscowości Łukawica.
  8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa współwłasności w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 680 o pow. 0,1232 ha w Lesku zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym.
  9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 6M położonego przy ul. Rynek 16 i ul. Śliżyńskiego 1 w Lesku.
  10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 3 w Lesku.
  11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 012 położonego w budynku przy ul. Rynek16 i Śliżyńskiego 1 w Lesku.
  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1162/4 o pow. 0,0552 ha położonej w miejscowości Lesko.
  13. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Lesku za 2019 rok.
  14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
  21. Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
 9. Sprawy różne.
 10. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 11. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-05-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-19 13:58
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-19 14:02
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 01 października 2020r. 10:14:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.