XML
Zaproszenie na sesję
Zapraszam na XXI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Wybór sekretarza sesji.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Procedowanie nad projektami uchwał:
  1. Uchwała w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 
  1. Sprawy różne.
  2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
  3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-04-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-04-29 15:46