XML
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w uzupełnieniu funkcji mieszkalnej na działce o nr ew. 68/15 położonej w miejscowości Postołów ze względu na niespełnienie: art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), w zakresie wykazania, iż działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęta zgodą uzyskaną w trybie planów zagospodarowania przestrzennego ważnych do 31 grudnia 2003 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
2020-01-24_Obwieszczenie Plik pdf 202.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-24 13:25
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-24 13:25