XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Solina
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału
w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk,
 
zawiadamiam  Strony postępowania
 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s
w Polańczyku, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 18.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38 – 610 Polańczyk, (codziennie w godzinach urzędowania) lub emailem pod adresem urzad@esolina.pl.

 
Obwieszczenie nastąpiło dnia 25.10.2019 r.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
2019-11-04_obwieszczenie Plik pdf 225.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-11-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-04 13:06
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-14 13:06