XML
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w uzupełnieniu funkcji mieszkalnej na działce o nr ew. 68/15 położonej w miejscowości Postołów ze względu na niespełnienie: art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), w zakresie wykazania, iż działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęta zgodą uzyskaną w trybie planów zagospodarowania przestrzennego ważnych do 31 grudnia 2003 r.
Jednocześnie realizując obowiązek określony w art. 79a Kpa informujemy, że nie są spełnione (lub wykazane) przesłanki zależne od strony, tj. wnioskowana inwestycja, nie spełnia warunku zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne lub wykazania możliwości zastosowania odstępstwa od zakazu zabudowy gruntów chronionych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
2019-11-07_obwieszczenie Plik pdf 268.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-11-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-08 08:17
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-08 08:17