XML
Zaproszenie na sesję
Lesko, dnia 04 listopada 2019 r.

 
Zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 7 posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
  1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 8. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.                                
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2019-11-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-04 14:17