XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA
Zaproszenie na sesję
       Lesko, dnia 08 lutego 2018 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Sesja odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 9 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Podjęcie uchwały:
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
 
  1. Wolne wnioski.
  2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2018-02-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-09 19:35
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-09 19:37