XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA
ZAPROSZENIE
Lesko, dnia 19 maja 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XLIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIX, XL, XLI i XLII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.   
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-05-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-22 09:30