XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA
ZAPROSZENIE
Lesko, dnia 08 maja 2017 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
Zapraszam na XLII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 08 maja 2017 r. o godz. 11:15 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łukawica
  1. Wolne wnioski.
  2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-05-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-08 08:25