XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA
Zaproszenie
Lesko, dnia 13 lutego 2017 r.
 
 
                                                                                                    
ZAPROSZENIE
 
 
 
Serdecznie zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm) Sesja odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 3. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko".
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych..
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-02-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-13 14:52