w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 

Załączniki:

uchwala_LI_320_17.pdf Plik pdf 2.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:04
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:04
w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-12 14:19
Uchwała budżetowa Gminy Lesko na 2018 rok.

Załączniki:

uchwala_LI_322_17.pdf Plik pdf 13.89 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:06
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-10 10:02
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko
 

Załączniki:

uchwala_LI_323_17.pdf Plik pdf 4.64 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:07
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:07
uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę
 

Załączniki:

uchwala_LI_324_17.pdf Plik pdf 197.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:07
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:08
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-12 14:19
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 

Załączniki:

uchwala_LI_326_17.pdf Plik pdf 2.44 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:09
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:09
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 

Załączniki:

uchwala_LI_327_17.pdf Plik pdf 331.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:10
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/234/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
 

Załączniki:

uchwala_LI_328_17.pdf Plik pdf 165.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
 

Załączniki:

uchwala_LI_329_17.pdf Plik pdf 177.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:12
w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy rzeczowej w formie wykonania dokumentacji technicznej
 

Załączniki:

uchwala_LI_330_17.pdf Plik pdf 188.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMałgorzata Kormosz - Skarbnik2018-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-09 10:13