Publicznie dostępny wykaz danych


Zgodnie ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późniejszymi zmianami), organy administracji publicznej są obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniane społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet.

Publicznie dostępne wykazy danych o środowisku i jego ochronie dostępne są na stronie:
Ekoportal pod adresem www.ekoportal.gov.pl oraz na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pod adresem www.bazaoos.gdos.gov.pl
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2008-07-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-06 14:42
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-06 14:45