URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zaproszenie na sesję
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na XIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 14:30 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XI, XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Informacja o przebiegu budżetu za I półrocze 2019 r.
 8. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
 2. Uchwała w sprawie aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki nr ewid. 426 o pow. 251 m2 położonego w Lesku, z przeznaczeniem pod stację bazową telefonii komórkowej.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działki nr 93/17, 101/2, 101/3, 101/4, położonej w m-ci Średnia Wieś.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 210/1  o pow. 0,8449 ha położonej w Lesku.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 5M położonego w budynku przy ul. Rynek 16 i ul. Śliżyńskiego 1 w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko.
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 11. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesku oraz Sądu Rejonowego w Sanoku – IV Wydział Pracy na kadencję 2020 – 2023.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
powrot
Podmiot publikujący
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-09-26 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-26 16:33
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 06 sierpnia 2020r. 08:41:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.