URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Obwieszczenie Wójta Gminy Solina
Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm. – cyt. dalej jako „Kpa”),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. – cyt. dalej jako „ooś”), Wójt Gminy Solina
zawiadamia strony, że:
 
 1. W dniu 31.07.2019 r. zostało przedłożone uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia
  w związku z wnioskiem Inwestora: Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”;
 2. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Solina ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie o wydanie opinii
  w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia;
 3. liczba stron w postępowaniu o wydanie ww. decyzji przekracza 20 w związku z tym, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń urzędu, na stronie BIP urzędu oraz tablicach ogłoszeń
  w sołectwach. Strony postępowania zgodnie z art. 10 Kpa mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do przeglądania akt sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
  i materiałów oraz zgłoszonych żądań, do składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Solina z/s
  w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38 – 610 Polańczyk, pokój nr 18,  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania (730 – 1530.) osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@esolina.pl. Dokumenty dostępne są także w budynku Urzędu Gminy
  i Miasta Lesko, ul. Parkowa 1, 38 – 600 Lesko.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
obwieszczenie_wojta_gminy_solina Plik pdf 532334
powrot
Podmiot publikujący
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-08-20 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 15:15
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 06 sierpnia 2020r. 09:12:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.