URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zaproszenie na Sesję
Lesko, dnia 26 lutego 2019 r.
 
ZAPROSZENIE

Serdecznie   zapraszam   na   VII   sesję   Rady   Miejskiej   w   Lesku,   którą   zwołuję   na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 05 marca 2019 r. o godz. 16:00 w sali
nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołów z V sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała   w   sprawie   zmiany   Uchwały   Nr   LI/330/17   z   dnia   18   grudnia   2017   r. dotyczącej udzielenia Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy rzeczowej w formie wykonania dokumentacji technicznej.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
  3. Uchwała w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2019 .
  4. Uchwała   w   sprawie przeznaczenia   do   sprzedaży   części   nieruchomości   mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działka nr 1299/4 o pow. 0,0131 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7 oraz jako część działki   nr   1013/14   o   pow.   ok.   0,01   ha   posiadającej   księgę   wieczystą nr KS1E/00020621/2 .
  5. Uchwała   w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   i   udzielenie   bonifikaty   przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Rynek 15 w Lesku.
  6. Uchwała   w   sprawie  wyrażenia   zgody   na   wydzierżawienie   na   okres   10   lat,   drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki   nr   116/3   o pow.   400   m2   .dla   której   prowadzona   jest   księga   wieczysta nr KS1E/00028111/0,   z przeznaczeniem   na   prowadzenie   działalności   edukacyjno-sportowej.
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
  8. Uchwała w sprawie  określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej   dla   podmiotów   prowadzących   żłobki,   kluby  dziecięce   lub   zatrudniających dziennych   opiekunów   oraz   dziennych   opiekunów   prowadzących   działalność   na własny rachunek.
  9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Hoczew.
  10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.​
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz - Wojdanowska
powrot
Podmiot publikujący
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-03-05 00:00
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-05 07:20
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 06 lipca 2020r. 05:38:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.