Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono tytuł dokumentu
2018-09-10 16:00 Tomasz Rachwał Podgląd treści
Dodano plik - 2018-09-07_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_OSA_plac_zabaw.pdf do treści 2018-09-07 16:15 Tomasz Rachwał
Dodano plik - 2018-08-22_Zapytanie_ofertowe_OSA_plac_zabaw.pdf do treści 2018-08-22 14:50 Tomasz Rachwał
Dodano plik - 2018-08-22_Zal_2_wzor_umowy_OSA_plac_zabaw.pdf do treści 2018-08-22 14:50 Tomasz Rachwał
Dodano plik - 2018-08-22_Zal_1_Formularz_ofertowy_OSA_plac_zabaw.docx do treści 2018-08-22 14:50 Tomasz Rachwał
Dodano plik - 2018-08-22_Specyfikacja_plac_zabaw.pdf do treści 2018-08-22 14:50 Tomasz Rachwał
Dodano plik - 2018-08-22_Przedmiary_plac_zabaw.pdf do treści 2018-08-22 14:50 Tomasz Rachwał
Dodano plik - 2018-08-22_Projekt_zagospodarowania_plac_zabaw.pdf do treści 2018-08-22 14:50 Tomasz Rachwał
Dodano plik - 2018-08-22_Opis_techniczny_OSA_plac_zabaw.pdf do treści 2018-08-22 14:50 Tomasz Rachwał
Dodano plik - 2018-08-22_Klauzula_OSA_Lesko_plac_zabaw.pdf do treści 2018-08-22 14:50 Tomasz Rachwał
Utworzono treść 2018-08-22 14:50 Tomasz Rachwał Podgląd treści
powrót