Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Burmistrz. Rada nadzoruje działalność sołectwa, ustala budżet i plan jego realizacji.

 

SOŁECTWA SOŁTYSI TELEFON RADA SOŁECKA
1. Bachlawa Wasylewicz Stanisław
722 040 019
Fedor Ewa
Kaczak Konrad
Jaworska Małgorzata
2. Bezmiechowa Dolna Woźny Paweł
722 040 021
Mazurkiewicz Zygmunt
Bielak Tadeusz
Szramowiat Agnieszka
Szymańska Anna
Bielak Małgorzata
3. Bezmiechowa Górna Otta Lucyna
722 040 022
Dudzik Stanisław
Krasulak Maria
Kwiatkowska Alicja
Lenartowicz Bogusława
4. Dziurdziów Zapała Władysław
722 040 023
Drabik Irena
Lasyk Tomasz
Olejnik Kazimierz
Ślusarczyk Marek
Wójcik Agnieszka
5. Glinne Hotloś Danuta
722 040 013
Chytła Dorota
Jaworski Stanisław
Krasulak Franciszek
Rettinger Zofia
Stereńczak Andrzej
6. Hoczew Benewiat Adam
722 040 018
Baryła Grzegorz
Roś Danuta
Sokolik Edyta
Benewiat Waldemar
Czemerys Władysław
Mikołajczak Czesław
7. Huzele Karkoszka Piotr
722 040 011
Buczek Barbara
Kendryna Andrzej
Piszko Daniel
Wróblewska Teresa
8. Jankowce Bąk Agnieszka
722 040 014
Gierula Rafał
Kaczmarski Wojciech
Lipka Dawid
Szczepanik Janusz
Więcek Renata
9. Łączki Wowk Andrzej
722 040 016
Jankowski Wojciech
Sobieszczuk Elżbieta
Myszka Krystyna
10. Łukawica Kurcoń Beata
722 040 017
Stelmach Wojciech
Stelmach Jan
Szramowiat Sławomir
Seryłło Renata
Bieszczad Ewelina
Kaszycki Stanisław
11. Manasterzec Sopata Kazimierz
722 040 024
Bańczak Zbigniew
Bujak Janina
Klamerus Augustyn
Książek Franciszek
Skiba Stanisław
Rypyść Ryszard
12. Postołów Ślazyk Piotr
722 040 015
Łoś Przemysław
Podkalicki Ryszard
Wątor Paweł
13. Średnia Wieś Giefert Bronisław
722 040 020
Chytła Władysław
Chytła Grzegorz
Ryń Stanisław
Kucharyk Tadeusz
Piechnik Wiesław
Wątor Władysław
14. Weremień Hańczyk Zbigniew
722 040 012
Hawryłko Mariusz
Lenard Mieczysław
Lupa Marek
Monieta Grzegorz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2008-08-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2008-08-22 14:53
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-17 08:45