Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Wincentego Pola 11 w Lesku
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych