URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lesko
    AG.271.2.2018JK                                                                            Lesko, dnia 14.03.2018 r.
 
(Wszyscy wykonawcy)
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania – część I, II i III zamówienia
 
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Lesko.
Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego sygn.. AG.271.2018.
 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego:
 
Części I zamówienia  
„Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Lesko”.
 
Za najkorzystniejszą uznana została:
- OFERTA NR 4, złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. Raabego 13, Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno.
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta była jedyną złożoną na część I zamówienia, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia (111 208,00 zł)
Według kryterium „cena” (waga 85%) oferta otrzymała 85,00 pkt, a wg kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (15%) otrzymała 4,65 pkt.
Łącznie Wykonawca otrzymał 89,65 pkt.
 
 
Części II zamówienia
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Lesko”.
 
Za najkorzystniejszą uznana została:
- OFERTA NR 4, złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. Raabego 13, Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 10%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.
     W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty na część II zamówienia złożyli także następujący Wykonawcy:
 
Nr oferty Nazwa Towarzystwa Część II zamówienia
Cena oferty Punkty w Kryterium CENA Punkty w Kryterium KLAUZULE DODATKOWE Razem
2 BALCIA INSURANCE SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
67 242,00 zł 69,11 5,50 74,61
3 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ZWCz Roztocze
Ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
51 634,00 zł 90,00 1,50 91,50
4 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. Henryka Raabego 13, Biuro Regionalne w Rzeszowie,  Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno 51 855,00 zł 89,62 4,00 93,62
 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana została oferta TUW „TUW”.
 
 
Części III zamówienia
„Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lesko”.
Za najkorzystniejszą uznana została:
- OFERTA NR 3, złożona przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ZWCz Roztocze, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin.
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 10%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.
     W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty na część III zamówienia złożyli także następujący Wykonawcy:
 
Nr oferty Nazwa Towarzystwa Część III zamówienia
Cena oferty Punkty w Kryterium CENA Punkty w Kryterium KLAUZULE DODATKOWE Razem
1 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Rzeszowie
ul. Bernardyńska2/7, 35-069 Rzeszów
5 306,00 zł 62,93 5,00 67,93
3 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ZWCz Roztocze
Ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
3 710,00 zł 90,00 0,00 90,00
4 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. Henryka Raabego 13, Biuro Regionalne w Rzeszowie,  Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno 16 000,00 zł 20,87 0,00 20,87
5 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą:
w Łodzi ul. Gdańska 132, Oddział w Lublinie, ul. Leonarda 18, 20-625 Lublin
10 752,00 zł 31,05 5,00 36,05
 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana została oferta Concordia Polska TUW.
 
  1. Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

Data dodania: 2018-03-14 15:24

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2018-03-14_wynik.pdf 1.01 MBPlik pdf
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 21 maja 2019r. 13:36:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.